петък, 21 август 2009 г.

CAPTATIO BENEVOLENTIAE - ораторски термин от античността

15 Октомври 2006, 12:30 Публикувано в Образование | 2 коментара , 1137 прочита
Категории: Наука, Коментари, Култура и изкуство, Интернет, За BgLOG.net
Етикети: риторика, реторика, captatio benevolentiae

С помощта на световните интернет ресурси се опитах да си обясня конкретното значение на латинския израз captatio benevolentiae.

Срещнах го със следните значения:

-- жест на добра воля;

-- угодничене;

-- търсене на благосклонност;

-- активиране на симпатия;

-- уеднаквяване на възгледите.

С Captatio benevolentiae се обозначава употрябаваната в античността риторическа фигура. В началото на текста авторът с ласкави, похвални слова се обръща непосредствено към читателя/слушателя. В театъра дълго време просъществувала тази традиция да се открие предстоящото сценично действие с използването на Captatio benevolentiae. Така започвало и някое по-дълго прозаично литературно произведение. В риториката с този израз се назовава техника, която изисква в началото на изложението, което се прави пред публика, да се създаде приятно впечатление на този, който чете или слуша. Използват се красиви слова, чрез които да се спечели благосклонността или снизходителното отношение на публиката.

В днешно време подобни учтиви фрази са част от стандартния репертоар на всяка реч.

Ако някой знае повече по този въпрос, нека да помогне да изясним понятието по-пълно :)

Правописен речник

Думите реторика/риторика, реторичен/риторичен са дадени като дублетни, което означава, че могат да се пишат и по двата начина.

Тълковен речник

Реторика - ораторско изкуство.

Енциклопедия

Реторика - (от гръцки ρήτωρ=ретор, оратор, учител). Реториката (или риториката) е теория на красноречието, на ораторското изкуство. Тя обхваща методите, с които се създава образност и емоционалност на речта. Възниква и се развива в древна Гърция ("Аристотел" - "Реторика"). Достига разцвет в древния Рим, където нейни най-видни представители са Цицерон ("За оратора", "Брут", "Оратор"), Квинтилиан ("Принципи на ораторското изкуство"), Тацит ("Диалог за оратора") и др.

Схоластиката през средните векове превръща реториката в сбор от догматични правила, чието механично приложение изсушава живата реч и внася надута натруфеност в езика. Оттам под реторика в отрицателно значение се разбира празнословие, т. е. пресилена употреба на реторични похвати.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Архив на блога

Последователи